Contact Us

Address: 1 Xue Yuan Road ,University Town ,FuZhou Fujian
Postal Code: 350108
E-mail: fmujj@mail.fjmu.edu.cn

 
Construction of Subjects
 
Research
 
Contact Us