Contact Us

Address: No. 88 Traffic Road, Fuzhou, Fujian,China
Postal Code: 350108
E-mail: yjcg@mail.fjmu.edu.cn

 
Construction of Subjects
 
Research
 
Contact Us